Jesteś tutaj: Start / Prewencja

Prewencja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ODBIORY BUDYNKÓW

23 marca 2018

Czynności kontrolno-rozpoznawcze realizowane przez KP PSP w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12, 317, 352.) jest obowiązany zawiadomić w trybie art. 56 między innymi Państwową Straż Pożarną, o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w terminie 14 dni od daty wpływu zawiadomienia.

Czytaj więcej o: ODBIORY BUDYNKÓW

Informacje dotyczące zakładów zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej - marzec 2018

15 marca 2018

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.) oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 2145) przekazuję do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące zakładów zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej. 

Czytaj więcej o: Informacje dotyczące zakładów zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej - marzec 2018

Informacja o planowanych kontrolach zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w roku 2019

2 stycznia 2019

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.) oraz na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 2145), podaję do publicznej wiadomości informację o planowanych kontrolach zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w roku 2019:

  1. Linde Gaz Polska Sp. z o.o. oddział w Pszczynie przy ul. Grzebłowiec 34  – III kawrtał 2019r.
  2. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Zakład Uzdatniania Wody w Goczałkowicach – Zdroju przy ul. Jeziornej 5 - II kwartał  2019r.

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie art. 23 ust. 3 pkt 4) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1204 z póź. zmianami) oraz art. 269 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Informacja o planowanych kontrolach zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w roku 2019

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-30
Data publikacji:2016-06-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Kołoczek
Liczba odwiedzin:6081