UWAGA na zagrożenia związane z powodzią !!!

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2015

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie,

apeluje o zapoznanie się z zasadami postępowania w obliczu powodzi !!!

Powódź jest to przejściowe zjawisko hydrologiczne, polegające na wezbraniu wody w ciekach, zbiornikach lub na morzu, powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu. Bądź świadomy niebezpieczeństwa powodzi, zwłaszcza jeśli mieszkasz na nisko położonym terenie, w pobliżu strumienia, rzeki lub poniżej zapory wodnej. Każda nawet najmniejsza rzeka może spowodować podtopienie lub zalanie terenu wokół niej. Zagrożenie powodziowe możliwe jest również na innych obszarach podczas wystąpienia obfitych opadów.
Przed powodzią !!!
 • dowiedz się u władz lokalnych, jakie jest zagrożenie i ryzyko powodziowe Twojego  miejsca zamieszkania, a ponadto gdzie zlokalizowane są miejsca tymczasowego zakwaterowania ewakuowanej ludności, zwierząt, pojazdów i mienia,
 • rozważ możliwości zabezpieczenia budynku przed powodzią,
 • ubezpiecz siebie i rodzinę oraz swój majątek,
 • zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania,
 • upewnij się, że wszyscy członkowie Twojej rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi.

  W czasie zagrożenia powodziowego !!!

 • włącz odbiornik na częstotliwość lokalnej stacji radiowej w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania,
 • miejsca sypialne i najcenniejsze rzeczy przenieś na górne kondygnacje budynku;
 • zabezpiecz dokumenty osobiste Twoje i Twojej rodziny,
 • zgromadź w domu niezbędne zapasy nie psującej się żywności oraz czystej wody,
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji prewencyjnej lub ratowniczej, zapakuj dokumenty i najcenniejsze części dobytku,
 • zabezpiecz się w odpowiednią ilość źródeł światła - latarki, świece, zapasowe baterie;
 • uzgodnij z domownikami sposoby porozumiewania się w razie rozdzielenia,
 • jeśli możesz odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce,
 • przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi,
 • usuń z terenu posesji pojazdy i przemieść je w bezpieczne miejsce,
 • usuń z najbliższego otoczenia wszystkie toksyczne substancje,
 • jeśli masz jakieś zwierzęta, znajdź dla nich bezpieczne miejsce,
 • jeśli masz dostęp do internetu, monitoruj prognozy pogody i stanu zagrożenia.

  W czasie powodzi !!!

 • kiedy pojawi się nagłe zagrożenie powodziowe, wyłącz główne zasilanie elektryczne odłącz sieć gazową i wodociągową, a także zamknij sieć kanalizacyjną,
 • jeśli posiadasz telefon komórkowy miej go pod ręką,
 • włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby uzyskać najnowsze informacje o sytuacji. Zazwyczaj radio podaje także informacje o zagrożeniu i sposobach postępowania,
 • przygotuj się do ewentualnej ewakuacji,
 • miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce,
 • nie używaj w gospodarstwie domowym wody ze studni ani wody gruntowej,
 • w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny,
 • w przypadku nakazu opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrania karteczkę z ich danymi,
 • jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych z informacją dokąd i kiedy wyjechałeś, jeśli posiadasz skrzynkę na listy, to zostaw wiadomość właśnie tam,
 • jeśli musiałeś opuścić swój dom, zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym w ten sposób łatwiej odnajdzie cię rodzina,
 • jeśli poruszasz się własnym samochodem i ugrzęźniesz na zalanym obszarze, szybko opuść pojazd. Najlepiej jedź tylko drogami wyznaczonymi przez władze,
 • jeżeli woda szybko się przemieszcza, nie chodź po zalanych obszarach,
 • postaraj się nie panikować, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu,
 • staraj się pomagać innym, w tym podmiotom ratowniczym.

  Po powodzi !!!

 • słuchaj komunikatów radiowych i telewizyjnych,
 • jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych i zatorów lodowych,
 • nie wracaj do domu dopóki władze nie ogłoszą, że jest to bezpieczne oraz nie zostanie przywrócone zaopatrzenie w podstawowe media,
 • sprawdź konstrukcję i fundamenty swojego domu (pęknięcia lub inne uszkodzenia),
 • sprawdź instalację elektryczną i gazową oraz inne media,
 • jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w Twoim domu zrób zdjęcia bądź zapis wideo zastanych uszkodzeń,
 • w ramach możliwości włącz się do pomocy w usuwaniu skutków powodzi - zalane pomieszczenia zdezynfekuj, wywietrz, wysusz i odmaluj,
 • wyrzuć całą żywność, która miała kontakt z wodą powodziową - spożywaj tylko wodę butelkowaną lub dowożonej beczkowozami przeznaczonymi dowody pitnej

  Pamiętaj !!!

 • nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych,
 • nie przejeżdżaj przez wały, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
 • nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co najmniej 3m od wału,
 • nie sadź drzew na wałach,
 • nie uszkadzaj umocnień,
 • nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

  Telefony alarmowe !!!

 • Europejski Numer Alarmowy 112.
 • Państwowa Straż Pożarna 998,
 • Pogotowie Ratunkowe 999,
 • Policja 997,
 • Straż Miejska 986,

  Wymachując w czasie powodzi kolorową flagą lub kawałkiem materiału, możesz prosić o pomoc !!!

 • Flaga biała - chcesz opuścić miejsce w którym jesteś,
 • Flaga czerwona - potrzebna pomoc medyczna,
 • Flaga niebieska - prosisz o jedzenie i wodę.

  Znaki sygnalizacyjne stosowane dla pilotów śmigłowców !!!

 • X - potrzebna pomoc medyczna,
 • V - potrzebna pomoc (YES),
 • N - niepotrzebna pomoc (NO).
Niektóre materiały informacyjne i edukacyjne dot. zagrożenia powodziowego !!!
http://www.straz.gov.pl/porady/powodz
http://www.powodz.gov.pl/
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Edukacja/Warto-wiedziec-wiecej-o-wodzie/Broszura.pdf
http://www.powodz.gov.pl/upload_dir/ulotka_RPP-2013_int.pdf
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Edukacja/Vademecum_ochrony_przeciwpowodziowej.pdf
http://www.powodz.gov.pl/images/edukacja/Broszura-PZRP-2015.pdf
http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Edukacja/Warto-wiedziec-wiecej-o-wodzie/materialy.pdf
 
(Źródło: KG PSP, KZGW)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Zagrożenia powodziowe

  Zagrożenia powodziowe

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-05-18
Data publikacji:2015-05-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Caputa
Liczba odwiedzin:2330