Komenda Powiatowa PSP w Pszczynie

Odśnieżaj dachy

7 stycznia 2019

ODŚNIEŻAJ DACHY !!!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie,
apelują o bieżące odśnieżanie dachów na budynkach  !!!
 
Nadszedł okres zimowy, a wraz z nim spadek temperatury oraz pojawienie się opadów atmosferycznych marznącego deszczu oraz śniegu. Takie zjawiska atmosferyczne, powodują znaczny wzrost obciążenia połaci dachowych, spowodowanych ciężarem śniegu i lodu oraz wystąpienia niebezpiecznych nawisów i sopli. Ma to ogromne znaczenie dla stabilności konstrukcji budowlanej oraz bezpieczeństwa mieszkańców i osób postronnych. W związku z tym, na właścicielach i zarządcach budynków ciąży obowiązek usuwania z dachów zalegających warstw śniegu oraz nawisów i sopli. Konieczność wykonywania tych czynności wynika z art. 61 ustawy Prawo Budowlane, w myśl którego właściciel lub zarządca obiektu jest zobowiązany zapewnić jego bezpieczne użytkowanie, m.in. w razie wystąpienia silnych wiatrów czy intensywnych opadów atmosferycznych. Ponadto, każdego roku obowiązek ten jest nakładany na właścicieli lub zarządców budynków, zarządzeniem wojewody śląskiego dot. odśnieżania dachów.

W celu bezpiecznego i sprawnego wykonania czynności odśnieżania oraz likwidowania nawisów śnieżnych i sopli należy przede wszystkim:

1) zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac, m.in.: dach, teren wokół budynku, chodnik, jezdnię itp.,
2) wykorzystać do prac firmy specjalistyczne, które na co dzień zajmują się tymi czynnościami,
3) w przypadku wykonywania czynności samemu (budynki niskie o małej powierzchni) należy m.in.:
- być pełnoletnim,
- posiadać wiedzę i przeszkolenie z zakresu prowadzenia prac na wysokości,
- posiadać sprzęt ochrony osobistej oraz asekuracji m.in. kaski, szelki, amortyzatory, liny itp.
- stosować obuwie antypoślizgowe oraz ubrania odporne na niską temperaturę i wiatr.
 
            Niestosowanie się, do obowiązku usuwania powyższych zagrożeń, skutkować może sankcjami prawnymi określonymi w art. 91a ustawy Prawo budowlane, tj. m.in. karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Kara ta, może być jednak niewspółmiernie mała w stosunku do ciężaru jaki będziemy dźwigać, gdy w wyniku naszej niedbałości ktoś straci zdrowie lub życie.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Odśnieżanie dachu

    Odśnieżanie dachu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-07
Data publikacji:2019-01-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Caputa
Liczba odwiedzin:906